DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 600 ZŁ

Dostawy

1. Wszystkie zakupione towary wysyłane są na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

2. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego towaru Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru w punkcie sprzedaży położonym we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 23 w terminie ustalonym ze sprzedawcą. Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Kupującego pełnoletniej  osoby. 

3. Informacja o gotowości towaru do odbioru będzie przesłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Kupującego oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru towaru. Sprzedawca zastrzega, że towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej towar.

4. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostawy towaru Klient  upoważnia pracownika sklepu do odbioru zamówionego towaru w punkcie sprzedaży położonym we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 23 oraz upoważnia pracownika sklepu do wysyłki zamówionego towaru za pośrednictwem wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego w treści zamówienia. Wydanie zamówionego towaru Kupującemu następuje w momencie odbioru przez pracownika sklepu.

5. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Kupujący może w zamówieniu mailowym zastrzec zakaz przetwarzania jego danych osobowych. Dane są podane dobrowolnie.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zamówienia telefonicznie bądź mailowo. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

7. Na terenie miasta Wrocławia Sprzedający umożliwia zrealizowanie zamówienia i dostarczenia wysyłki w specjalnym trybie:

 • należy wybrać towar dostępny w katalogu na stronie internetowej sklepu pod adresem www.konobawine.pl
 • zamówienia można dokonać pod numerem telefonu +48 782 577 177 lub mailowo na adres zamowienia@konobawine.pl
 • dostawa do domu na terenie Wrocławia realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 14.00-18.00
 • zamówienia złożone od pn. do pt. do godziny 16.00 zostaną dostarczone tego samego dnia w godzinach 18.00 – 20.00. Zamówienia złożone od pn. do czw. po godzinie 16.00 będą dostarczone następnego dnia w godzinach 18.00 – 20.00. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 16.00 będą dostarczone w sobotę między godziną 14.00 a 18.00
 • zamówienia złożone w sobotę do godziny 13.00 będą dostarczone tego samego dnia w godzinach 15.00 – 20.00.
 • nie dostarczamy zamówień za pobraniem, płatność jest możliwa za pomocą metody „blik” po przyjęciu zamówienia do realizacji
 • darmowa dostawa obowiązuje dla zamówień powyżej 600,00 zł
 • koszt dostawy dla zamówień poniżej 600,00 zł uzależniony jest od odległości wg. najkrótszej trasy wyznaczonej przez nawigację Google Map, której dostawcą jest Google LLC z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States: do 10 km od sklepu wynosi 25 zł, powyżej 10 km – 35 zł.
 • podczas dostarczania przesyłki z alkoholem sprawdzona zostanie pełnoletność osoby odbierającej towar
 • sprzedawca zastrzega, że osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia Sprzedawca złoży w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci klientowi wpłacone środki pieniężne pomniejszone o koszty dostawy

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).

9. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

10. Dostawa towaru odbywa się na następujących warunkach:

 • towary dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia.
 • przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. (e-płatności), bądź zwykłym przelewem internetowym).
 • towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą spedycyjną lub przez Pocztę Polską,  
 • opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

11. Zamówienia o wartości powyżej 600,00 (słownie: sześćset złotych) wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości określonej w koszyku ponosi Kupujący, o czym zostaje on poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu lub faktura VAT.

12. Kupujący płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy

Spróbuj ponownie

MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT ABY WEJŚĆ NA NASZĄ STRONĘ